บริการทางบัญชี

MESUB TRAVEL

บริการทางบัญชีและภาษี

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ช่วยวางแผนระบบทางบัญชี
 • ให้คำปรึกษา ครบวงจร
 • มืออาชีพ มีประสบการณ์จริง

ใครกำลังมีแพลนจะทำบริษัท หรือ ตอนนี้ดูแลกิจการอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากใช้บริการทางบัญชีกันบ้าง เพราะไหนจะค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องคอยเก็บข้อมูล รายรับ กำไร การรายงาน เงินเดือนพนักงานต่าง ๆ เรียกได้ว่ามีหลากหลายส่วนที่จะต้องดูแล ดังนั้นจะดีกว่าไหมถ้าหากมีคนรับทำบัญชี คอยจัดการ และดูแลในส่วนนี้ให้

นอกจากนั้นแล้วเมื่อมีระบบบัญชีแล้ว มีการจัดตั้งบริษัทแล้ว ก็ย่อมจะมีเรื่องของภาษีที่ตามมา และภาษีนี้จะไม่ใช่ภาษีเหมือนภาษีบุคคลธรรมดา แต่จะเป็นภาษีแบบนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ ซึ่งทาง Mesub Travel ก็ได้มีการให้บริการทางภาษีเช่นเดียวกัน รวมไปถึงบริการอื่น ๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริษัท ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้ และนอกจากนั้นแล้วทางเรายังได้มีเกร็ดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของการทำบัญชี และภาษีที่ควรรู้มาแชร์อีกด้วย

บริการนี้ เหมาะกับใคร?

บริษัทขนาดเล็ก-กลาง

 • บริษัทขนาดเล็ก-กลาง ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสาร
 • ต้องการแบ่งเบาภาระของพนักงานปัจจุบัน
 • ต้องการใช้บริการเป็นครั้งคราว คล่องตัว ไม่ผูดมัด

ผู้ประกอบการรายย่อย

 • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล ยังไม่มีพนักงานประจำ
 • ต้องการใช้บริการเป็นครั้งคราว คล่องตัว ไม่ผูกมัด

ชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย

 • ต้องการติดต่อราชการไทย ยังไม่เข้าใจเอกสาร
 • ต้องการผู้ให้คำแนะนำ

ขั้นตอนทั้งหมด

บริการทั้งหมด

 • หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง รับรองตราประทับ (บอจ.3)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ภพ.01 / ภพ.01.1
 • รหัส DBD / RD / SSO ออนไลน์
 • โปรแกรมบัญชี Flowaccount ทดลองใช้งาน 30 วันฟรี 
 • รายงานการประชุม พร้อมเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

MESUB TRAVEL

ค่าบริการ

แพคเกจ

ค่าบริการ

แพคเกจ DBD จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒน์

7,500-9,500 บาท 12,500++ บาท กรณีมีชาวต่างชาติ

แพคเกจ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3,000 บาท

แพคเกจ งานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง

3,500 บาท

แพคเกจ

จด DBD พร้อม VAT

12,500 บาท

จด DBD ไม่จด VAT แต่รวมงานประกันสังคม

13,000 บาท

5 เหตุผลที่คุณควรใช้บริการทางบัญชี

การบริหารจัดการทางบัญชีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือบริษัทขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ การทำงานกับบริการทางบัญชีจะนำพาคุณไปสู่ระบบการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในทุกก้าวธุรกิจของคุณ

1. ความแม่นยำ และ กฎเกณฑ์

การรับทำบัญชีนั่นมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการทำบัญชีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีของคุณ จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และมีความถูกต้องแม่นยำ

2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การใช้บริการทางบัญชีจะสามารถช่วยลดภาระงานทางบัญชีที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งนี้จะทำให้คุณสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาสินค้า และบริการของธุรกิจคุณ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานทางบัญชีภายในบริษัท (Internal) ได้อีกด้วย

3. นำไปวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) ได้ต่อ

สำหรับที่รับทำบัญชีนั้นย่อมมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (Financial analysis) ทำให้คุณสามารวางแผน ตัดสินใจทางกลยุทธ์ (Strategy) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนงบประมาณ การลงทุน และการเตรียมขยายธุรกิจ เป็นต้น

4. ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาด

การทำงานกับบริการทางบัญชีจะสามารถช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีการการตรวจสอบ และติดตามทุกกระบวนการทางบัญชี ซึ่งส่วนนี้เองจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดขึ้น

5. มีความยืดหยุ่น

สำหรับการรับทำบัญชีนั้นมักจะมีการใช้แพลตฟอร์ม (Platform) และเครื่องมือ (Tools) ที่ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลการเงินของคุณได้อย่างรวดเร็ว และสามารถปรับเพิ่มมุมมองในการดูรายงานการเงินได้ ซึ่งจะทำให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่คุณต้องการดูงบการเงิน หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลืกใช้บริการทางบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยลดภาระงานทางบัญชี และลดความยุ่งยาก แต่ยังเพิ่ม Value ให้กับธุรกิจของคุณได้อีกด้วย จากความเชี่ยวชาญ และความแม่นยำถี่ถ้วนทางบัญชีที่การรับทำบัญชีมี คุณก็จะสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างประสิทธิภาพ และพาธุรกิจของคุณเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อย ๆ

มีบริการทางบัญชีแล้ว ใช้บริการที่ปรึกษาภาษีอย่างเดียวกับทางเราได้มั้ย?

ได้แน่นอนค่ะ เพราะการจัดการภาษีนั้นถือส่วนสำคัญที่ไม่ควรละเลยในธุรกิจประเภทใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่ การเข้าใจกฎหมายภาษีและการวางแผนภาษีอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณได้ 

1. ความเข้าใจในกฎหมายภาษี

บริการที่ปรึกษาด้านภาษีมีทีมงานที่เชี่ยวชาญในการเข้าใจกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการอัพเดตตลอดเวลาเพื่อพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายภาษีที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

2. การวางแผนภาษี

บริการที่ปรึกษาด้านภาษีช่วยให้คุณสามารถวางแผนภาษีในลักษณะที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ ด้วยการพูดคุย ตรวจสอบ และวิเคราะห์สถานการณ์การเงิน ก็จะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อลดภาระภาษี และเพิ่มผลกำไรได้

3. การประเมินภาษี

การประเมินภาษีเป็นขั้นตอนสำคัญในการจัดทำรายงานการเงิน และตรวจสอบภาษีทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยบริการที่ปรึกษาด้านภาษีจะช่วยในกระบวนการนี้เพื่อให้คุณมั่นใจว่าภาษีของธุรกิจคุณได้รับการประเมินอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

4. การพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษี

การติดต่อกับหน่วยงานภาษีอาจเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ดังนั้นบริการที่ปรึกษาด้านภาษีจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษีเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ

5. การอัพเดตด้านกฎหมาย

กฎหมายภาษีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริการที่ปรึกษาด้านภาษีจะทำหน้าที่ติดตาม และอัพเดตในเรื่องของกฎหมายภาษี เพื่อให้คุณปรับปรุงแผนภาษีให้เป็นไปตามแนวทางกฎหมาย

การใช้บริการที่ปรึกษาด้านภาษีไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระงานทางภาษี และป้องกันความผิดพลาดทางภาษีที่อาจจเกิดขึ้นได้ แต่ยังเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ การพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีจะทำให้คุณสามารถวางงแผนการเงินธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตในระยะยาวได้อีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง

ต่อวีซ่า

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว ต่อวีซ่าทำงาน ไม่ยากอย่างที่คิด!

การต่อวีซ่า หรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อการทำงาน เรียนต่อ และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ทำยังไง? สำหรับการต่อวีซ่านั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน mesubtravel จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก วีซ่าชาวต่างชาติจึงตอบโจทย์หลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือใช้ชีวิตหลังเกษียณ  การขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทย บทความนี้จะอธิบายประเภทของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีแพลนจะมาอยู่ไทยไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว   ประเภทของวีซ่า วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทนี้อาจจะต้องใช้สำหรับบางประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน

MESUB TRAVEL

บริการทางบัญชีและภาษี

คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย

บริการทางบัญชี

บริการนี้ เหมาะกับใคร?

บริษัทขนาดเล็ก-กลาง

ผู้ประกอบการรายย่อย

ชาวต่างชาติ ที่ทำงานในไทย

ขั้นตอนทั้งหมด

ประเภทของวีซ่า

บริการทั้งหมด

 • หนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์
 • ใบทะเบียนพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • รับรองตราประทับ (บอจ.3)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • ภพ.01 / ภพ.01.1
 • รหัส DBD / RD / SSO ออนไลน์
 • โปรแกรมบัญชี Flowaccount ทดลองใช้งาน 30 วันฟรี 
 • รายงานการประชุม พร้อมเอกสารสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
 • มีผลต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงาน

MESUB TRAVEL

ค่าบริการ

แพคเกจ

ค่าบริการ

แพคเกจ DBD จดทะเบียนบริษัทที่กรมพัฒน์

7,500-9,500 บาท 12,500++ บาท กรณีมีชาวต่างชาติ

แพคเกจ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

3,000 บาท

แพคเกจ งานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง

3,500 บาท

แพคเกจ

จด DBD พร้อม VAT

12,500 บาท

จด DBD ไม่จด VAT แต่รวมงานประกันสังคม

13,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง