บริการแปลเอกสาร

MESUB TRAVEL

บริการแปลเอกสาร

งานแปลคุณภาพ เป๊ะทุกจุด

 • ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
 • ประหยัดเวลา
 • มั่นใจ โอกาสผ่านสูง

          วีซ่าหลาย ๆ ประเทศจะมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไป หากใครกำลังมองหาบริการแปลเอกสาร Mesub Travel ช่วยได้  เพราะด้วยเอกสารบางอย่างอาจมีเฉพาะภาษาไทยเก็บไว้กับตัว หากจะขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่น อาจใช้เวลานาน หรือ หากต้องเดินทางไปทำเรื่องเอกสารที่สำนักงานเขต ก็อาจจะไม่มีเวลาไป ดังนั้น Mesub จึงรับแปลเอกสาร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะสมัครวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ หรือ  ใช้เอกสารประกอบในเรื่องอื่นๆ 

         ซึ่งมีทั้งบริการแปลเอกสารไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย จึงรองรับได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการแปลเอกสารแบบระยะเวลาปกติ หรือ เร่งด่วน เพียงแอดไลน์มาพูดคุยปรึกษาสอบถามรายละเอียด ส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง และรอรับเอกสารส่งกลับผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท

        นอกจากนั้นแล้วหากใครต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล หรือ สถานทูต แบบมีตราประทับ ทางเราก็มีบริการในส่วนนี้เช่นเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่ฉบับละ 1,000 บาท

ผู้ที่จำเป็นต้องใช้เอกสารที่ต่างประเทศ

 • ใช้เอกสารเพื่อประกอบการทำวีซ่า
 • ใช้เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • ใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในต่างประเทศ

บริการนี้เหมาะกับใคร?

วีซ่า

ต่างชาติในไทย

 • ใช้เอกสารเพื่อประกอบการทำวีซ่า
 • ใช้เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • ใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในต่างประเทศ

ขั้นตอนทั้งหมด

ส่งเอกสารมายังเรา

รอรับฉบับแปลที่รับรองเรียบร้อย!

ขั้นตอนทั้งหมด

ตัวอย่างเอกสาร

 • สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 
 • เอกสารการสมรส/หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
 • ผลการเรียน / ประกาศนียบัตร / ใบอบรม
รับแปลเอกสาร

รูปแบบการแปลเอกสาร
และรับรองเอกสาร

 • ค่าแปลเอกสารราชการ อังกฤษ – ไทย
 • ค่าแปลเอกสารทั่วไป อังกฤษ – ไทย
 • ค่าบริการรับรองเอกสาร (กรมการกงสุล)
 • ค่าบริการรับรองเอกสาร (สถานทูตฯ)

ประเภทของการแปลเอกสาร

โดยปกติแล้วการแปลเอกสารจะมีหลากหลายประเภท โดยสามารถ แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก ได้ดังนี้
 
 • แปลเอกสารทั่วไป: เหมาะสำหรับเอกสารส่วนตัว เช่น ใบสูติบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางธุรกิจ: เหมาะสำหรับเอกสารทางการค้า สัญญา ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ เอกสารนำเสนอ ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย: เหมาะสำหรับเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย กฎหมาย ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางการแพทย์: เหมาะสำหรับเอกสารทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ประวัติการรักษา ฯลฯ
 • แปลเอกสารวิชาการ: เหมาะสำหรับงานวิจัย บทความทางวิชาการ ตำราเรียน ฯลฯ
 

ซึ่งทาง Mesub Travel จะรับแปลเอกสารทั่วไป โดยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และต้องยื่นเอกสารประกอบในการสมัครวีซ่า

ข้อดีของการใช้บริการแปลเอกสาร

 • ความถูกต้องแม่นยำ: ทีมแปลมีความเข้าใจทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรงความหมาย
 • ประหยัดเวลา: บริการแปลเอกสารช่วยประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเวลาแปลเอง
 • สะดวกสบาย: สามารถส่งเอกสาร และรับเอกสารแปลได้อย่างสะดวก ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ราคาประหยัด: บริการแปลเอกสารมีราคาที่หลากหลาย สามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับงบประมาณ
 • ความมั่นใจ: บริการแปลเอกสารอย่างมีคุณภาพ ช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะแปลได้อย่างถูกต้อง

Benefits of Utilizing English to Thai Document Translation Services

 • Accuracy and Expertise: Professional translators ensure grammatical correctness, natural flow, and accurate cultural nuances.
 • Time Saving: Focus on your core tasks while experts handle translations efficiently.
 • Market Expansion: Reach broader Thai audiences, increasing brand awareness and sales potential.
 • Legal Compliance: Ensure legal documents are translated by certified professionals for validity.
 • Cultural Sensitivity: Avoid misunderstandings and build trust with culturally appropriate language

Choosing the Right English to Thai Translation Service:

 • Expertise: Opt for translators with specialized knowledge in your industry and document type.
 • Pricing: Compare service packages and pricing models to find the best fit for your budget.
 • Technology: Utilize platforms offering secure file transfer, collaboration tools, and progress tracking.
 • Customer Service: Choose a service with responsive and helpful support staff.
 • Testimonials and Reviews: Look for positive feedback from previous clients.

MESUB TRAVEL

ค่าธรรมเนียม

รูปแบบ

ค่าบริการ

ค่าแปลเอกสารราชการ อังกฤษ-ไทย

เริ่มต้นที่ 400 บาทต่อหน้า

ค่าแปลเอกสารทั่วไป อังกฤษ – ไทย

เริ่มต้นที่ 600 บาทต่อหน้า

ค่าบริการรับรองเอกสาร (กรมการกงสุล)

เริ่มต้นที่ ฉบับละ 1,000 บาท

ค่าบริการรับรองเอกสาร (สถานทูตฯ)

เริ่มต้นที่ ฉบับละ 1,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง

ต่อวีซ่า

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว ต่อวีซ่าทำงาน ไม่ยากอย่างที่คิด!

การต่อวีซ่า หรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อการทำงาน เรียนต่อ และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ทำยังไง? สำหรับการต่อวีซ่านั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน mesubtravel จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก วีซ่าชาวต่างชาติจึงตอบโจทย์หลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือใช้ชีวิตหลังเกษียณ  การขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทย บทความนี้จะอธิบายประเภทของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีแพลนจะมาอยู่ไทยไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว   ประเภทของวีซ่า วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทนี้อาจจะต้องใช้สำหรับบางประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน

MESUB TRAVEL

บริการแปลเอกสาร

งานแปลคุณภาพ เป๊ะทุกจุด

บริการแปลเอกสาร

          วีซ่าหลาย ๆ ประเทศจะมีการใช้เอกสารที่แตกต่างกันไป หากใครกำลังมองหาบริการแปลเอกสาร Mesub Travel ช่วยได้  เพราะด้วยเอกสารบางอย่างอาจมีเฉพาะภาษาไทยเก็บไว้กับตัว หากจะขอเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่น อาจใช้เวลานาน หรือ หากต้องเดินทางไปทำเรื่องเอกสารที่สำนักงานเขต ก็อาจจะไม่มีเวลาไป ดังนั้น Mesub จึงรับแปลเอกสาร เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะสมัครวีซ่าไปยังประเทศต่างๆ จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ หรือ  ใช้เอกสารประกอบในเรื่องอื่นๆ 

         ซึ่งมีทั้งบริการแปลเอกสารไทย – อังกฤษ และ อังกฤษ – ไทย จึงรองรับได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ต้องการแปลเอกสารแบบระยะเวลาปกติ หรือ เร่งด่วน เพียงแอดไลน์มาพูดคุยปรึกษาสอบถามรายละเอียด ส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทาง และรอรับเอกสารส่งกลับผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย โดยราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท

        นอกจากนั้นแล้วหากใครต้องใช้เอกสารที่ได้รับการรับรองเอกสารโดยกรมการกงสุล หรือ สถานทูต แบบมีตราประทับ ทางเราก็มีบริการในส่วนนี้เช่นเดียวกัน โดยเริ่มต้นที่ฉบับละ 1,000 บาท

บริการนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่จำเป็นใช้เอกสารที่ต่างประเทศ

 • ใช้เอกสารเพื่อประกอบการทำวีซ่า
 • ใช้เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • ใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในต่างประเทศ
วีซ่า

ต่างชาติในไทย

 • ใช้เอกสารเพื่อประกอบการทำวีซ่า
 • ใช้เอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 • ใช้เอกสารเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ในต่างประเทศ

ขั้นตอนทั้งหมด

ส่งเอกสารมายังเรา

รอรับฉบับแปลที่รับรอง เรียบร้อย!

ขั้นตอนทั้งหมด

ตัวอย่างเอกสาร

 • สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 
 • เอกสารการสมรส/หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
 • ผลการเรียน / ประกาศนียบัตร / ใบอบรม
รับแปลเอกสาร

ตัวอย่างเอกสาร

 • สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน 
 • เอกสารการสมรส/หย่า ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 
 • ผลการเรียน / ประกาศนียบัตร / ใบอบรม

MESUB TRAVEL

ค่าธรรมเนียม

รูปแบบ

ค่าบริการ

ค่าแปลเอกสารราชการ อังกฤษ-ไทย

เริ่มต้นที่ 400 บาทต่อหน้า

ค่าแปลเอกสารทั่วไป อังกฤษ – ไทย

เริ่มต้นที่ 600 บาทต่อหน้า

ค่าบริการรับรองเอกสาร (กรมการกงสุล)

เริ่มต้นที่ ฉบับละ 1,000 บาท

ค่าบริการรับรองเอกสาร (สถานทูตฯ)

เริ่มต้นที่ ฉบับละ 1,000 บาท

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง