เกี่ยวกับเรา

MESUB TRAVEL

ประวัติความเป็นมา

“บริษัท มีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 ดำเนิน กิจการเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการทาง เอกสารสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในไทยโดยจุดเริ่มต้นของการ ก่อตั้งบริษัทมีทรัพย์ หรือเดิมชื่อ “บริษัท จิ้งอี้การท่องเที่ยว (ไทยแลนด์) จำกัด” (คำว่า จิ้งอี้ หรือ Jing Aei ในภาษาจีนนั้น แปลว่า ความยุติธรรม) นั้นเริ่มต้นมาจากการมองเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของชาวต่างชาติในไทยในด้านของการเตรียมเอกสารและการทำความเข้าใจข้อกำหนดโดยกฏหมายไทยที่ซับซ้อนพร้อมทั้งการเล็งเห็นถึงโอกาสของการสร้างมูลค่าและการสร้างความสะดวกสบายในด้านของเอกสารต่างๆให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทำไมต้องเรา

20+ ปี

ประสบการณ์

10,000+ เคส

ยื่นวีซ่าสำเร็จ

1,000+ เคส

Work Permit

99%

โอกาสผ่านสูง

รางวัล / เกียรติบัตร

บริษัทมีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง
และได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ (หมายเลข 11/11014)

หนังสือรับรองบริษัท

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ออฟฟิศ

บริษัทมีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด

วัน-เวลาเปิดให้บริการ

ที่ตั้งบริษัท

เกี่ยวกับเรา

MESUB TRAVEL

ประวัติความเป็นมา

“บริษัท มีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด” ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 ดำเนิน กิจการเกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการทาง เอกสารสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในไทยโดยจุดเริ่มต้นของการ ก่อตั้งบริษัทมีทรัพย์ หรือเดิมชื่อ “บริษัท จิ้งอี้การท่องเที่ยว (ไทยแลนด์) จำกัด” (คำว่า จิ้งอี้ หรือ Jing Aei ในภาษาจีนนั้น แปลว่า ความยุติธรรม) นั้นเริ่มต้นมาจากการมองเห็นถึงปัญหาความยากลำบากของชาวต่างชาติในไทยในด้านของการเตรียมเอกสารและการทำความเข้าใจข้อกำหนดโดยกฏหมายไทยที่ซับซ้อนพร้อมทั้งการเล็งเห็นถึงโอกาสของการสร้างมูลค่าและการสร้างความสะดวกสบายในด้านของเอกสารต่างๆให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน

ทำไมต้องเรา

20+ ปี

ประสบการณ์

10,000+ เคส

ยื่นวีซ่าสำเร็จ

1,000+ เคส

Work Permit

99%

โอกาสผ่านสูง

รางวัล / เกียรติบัตร

บริษัทมีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล ได้ทำการจดทะเบียนบริษัทถูกต้อง และได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ (หมายเลข 11/11014)

หนังสือรับรองบริษัท

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบสำคัญการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ออฟฟิศ

บริษัทมีทรัพย์ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด

วัน-เวลาเปิดให้บริการ

ที่ตั้งบริษัท