MESUB TRAVEL

บริการวีซ่าออสเตรเลีย

สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

 • ไม่ต้องเตรียมเอกสาร
 • ประหยัดเวลา
 • มั่นใจ โอกาสผ่านสูง
วีซ่าท่องเที่ยวออส 2024

ใครที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองอย่างเมลเบิร์น ซิดนีย์ การทำวีซ่าประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด โดยที่ประเทศออสเตรเลียจะเน้นการสมัคร และดำเนินการผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก หรือ ใครที่สนใจเรียนทางด้านภาษา เรียนต่อระดับปริญญาต่าง ๆ ประเทศออสเตรเลียก็ตอบโจทย์ เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเทศที่หลาย ๆ คนสนใจในการเรียนคอร์สด้านภาษา โดยมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง หรือ ระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยออสเตรเลียมีสถานบันการสอนที่ยอดเยี่ยมทัดเทียมประเทศหลัก ๆ อย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ อังกฤษ เช่นมหาวิทยาลัย The University of Melbourne  อับดับ 14 ของโลก พวกเราจะพาคุณมารู้จักเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรเลีย และการเตรียมตัวยื่นวีซ่าออสเตรเลียประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของคุณในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย


     สำหรับการเริ่มต้นในการขอวีซ่า ให้ดูจุดประสงค์ในการเดินทาง เลือกประเภทวีซ่าที่จะดำเนินการขอ โดยลองดู 4 คำถามนี้ในการที่จะเลือกประเภทวีซ่าต่อไป ซึ่งควรพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะยื่นเพื่อขอวีซ่า และวีซ่าต้องได้รับการอนุมัติ (Approved) ตั้งแต่ก่อนเดินทางเท่านั้น

 • คุณเดินทางมาจากประเทศไหน
 • ทำไมคุณถึงอยากที่จะมาประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนานเท่าไหร่
 • สถานการณ์ หรือ ทักษะส่วนตัวของคุณ

 

เมื่อรู้จุดประสงค์แล้วคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่า คุณควรที่จะขอวีซ่าแบบไหน ประเภทอะไร เพราะ วีซ่าแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณที่ต้องการจะมาประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องการมาเรียนภาษาระยะสั้น 1 เดือน มาท่องเที่ยวระยะสั้น ในประเทศออสเตรเลีย หรือติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือ เพื่อน ซึ่งอาศัยอยู่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวออส (Visitor Subclass 600) หรือ ต้องการมาเรียนคอร์สภาษาระยะยาวโดยเป็นคอร์ส 6 เดือนขึ้นไป หรือ เรียน ปริญญาตรี โท ที่ออสเตรเลีย ก็จะสามารถขอ วีซ่านักเรียน (Student Visa Subclass 500) เป็นต้น

รีวิวจากลูกค้า

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำทุกประเทศ
ที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

ทําวีซ่ากับเรา MESUB TRAVEL

ดียังไง

working holiday australia
วีซ่าออสเตรเลีย

ลดเวลา

 • ไม่ต้องรอคิว
 • ไม่ต้องเสียเวลาทําเอกสาร

ลดขั้นตอน

 • ไม่ต้องกรอกฟอร์มเอง
 • ไม่ต้องเขียนเอกสารเพิ่ม

เพิ่มโอกาสผ่าน

 • การันตี กว่า 10,000+ เคสสําเร็จ
 • ประสบการณ์เยอะ ผ่านมาทุกเคส

ขั้นตอน
การทำวีซ่ากับเรา

เตรียมเอกสาร

ส่งหนังสือเดินทางมายังเรา

Biometrics

รอรับผลวีซ่า

ประเภทของวีซ่า

หากแบ่งตามประเภทวีซ่าถือได้ว่ามีความหลากหลายมาก โดยขึ้นอยู่กับทั้งระยะเวลาที่จะไปอยู่ในประเทศออสเตรเลีบ จุดประสงค์ต่าง ๆ
โดยจะมี 4
 ประเภทหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
 • ผลการเรียน
 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ออกไม่เกิน 1 เดือน) 
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 
 • ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทที่คัด
  มาจาก DBD ไม่เกิน 3 เดือน หรือทะเบียนการค้า
 • อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร 
 • ระบุตำแหน่ง เงินเดือน วันเริ่มงาน ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน
 • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Bank Certificate ฉบับจริง อายุเอกสารไม่เกิน 10 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่าง ๆ

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa - Subclass 600)

วีซ่านี้เหมาะกับคนที่ต้องการมาพำนักออสเตรเลียระยะสั้น เพื่อท่องเที่ยว เรียนคอร์สระยะสั้น เยี่ยมญาติ หรือ หารือทางธุรกิจ ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้คุณสามารถที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งถ้าประสงค์จะอยู่นานกว่านี้ จะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่น

โดยวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • ท่องเที่ยว

 • เรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

 • เยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก

 • ประชุมธุรกิจ

 • อบรมระยะสั้น

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 

 • ทำงาน

 • เรียนคอร์สเกินระยะเวลา 3 เดือน

 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

2. วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student visa - Subclass 500)

วีซ่าประเภทนี้เหมาะกับคนที่จะมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษา 3 เดือนขึ้นไป ระดับมัธยมฯ หรือ เรียนคอร์สสายอาชีพ หรือ ระดับปริญญาขึ้นไป เพราะจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถอยู่ได้ตามระยะคอร์สที่ลงสมัคร อีกทั้งยังสามารถขยายเวลาอยู่ต่อได้เมื่อจบคอร์สซึ่งจะ ขึ้นอยู่กับสาขาระดับวิชาที่ได้เข้าเรียนอีกด้วย

โดยวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa – Subclass 500) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 

 • สามารถลงคอร์สได้นานสูงสุด 5 ปี

 • สามารถเรียนตามคอร์สที่ได้ลงสมัครเอาไว้

 • สามารถทำงานได้ 48 ชั่วโมง ต่อสองสัปดาห์

 • สามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

 • สามารถพาแฟน ครอบครัว มาอยู่ในออสเตรเลีย และ สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดวีซ่า Guardian student visa Subclass 590

 • สามารถอยู่ต่อเพื่อเปลี่ยนวีซ่า และทำงานให้ตรงตามที่เรียนได้ด้วย สำหรับระดับวิชาชีพ และ ปริญญา (Temporary Graduate Visa Subclass 485)

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 • ทำงานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด (ในกรณีทำงานหลังเรียนจบต้องเปลี่ยนวีซ่า)

3. วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa - Subclass 462)

สำหรับวีซ่า Working Holiday นั้นเป็นวีซ่าที่เหมาะมากสำหรับอยากหาโอกาสมาทำงานที่ต่างประเทศ หาประสบการณ์ พร้อมท่องเที่ยว และทำงานไปด้วย  เพราะวีซ่า Working Holiday สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่จำกัดชั่วโมง และยังสามารถต่ออายุวีซ่า ได้สูงสุดถึง 3 ปีอีกด้วย ซึ่งคนไทยสามารถสมัครวีซ่า ประเภทนี้ ได้ปีละถึง 2,000 คนซึ่งก่อนจะสมัครวีซ่าประเภทนี้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารจากกรมเด็ก และเยาวชนอีกด้วย

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง

 • สามารถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้

 • สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ 1 ปี และ ต่ออายุวีซ่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

 • สามารถลงเรียนได้สูงสุดถึง 4 เดือน

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 

 • ไม่สามารถทำงานได้เกิน 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง

 • ไม่สามารถอยู่เกินกำหนดวีซ่าได้

4. วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa - Subclass 482)

วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับบุคคลที่เรียนจบด้านสายงานใดๆ และได้ทำงานในสายงานที่ตนนั้นได้เรียน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 2 ปี และต้องการมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนในเรื่องการเขียนเอกสารอนุญาตให้มาทำงานดังกล่าวได้ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกัน เช่น พยาบาล พ่อครัว ช่างไม้ นักบัญชี เป็นต้น

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานกับนายจ้างได้

 • มีระยะการอาศัยอยู่ทั้ง ระยะสั้น และระยะกลาง 

 • สำหรับระยะกลางนั้นสามารถขอการพำนักถาวรได้ (Permanent Resident)

 • สามารถเข้าออกประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่ก็ได้

เงื่อนไขของการได้มาซึ่งวีซ่านี้

 

 • นางจ้างเป็นคนยื่นขอวีซ่านี้ให้

 • จะต้องกรอกแบบสอบถามประเมินทักษะ ขึ้นอยู่กับ สัญชาติและอาชีพของผู้สมัครวีซ่า

 • นางจ้างของคุณต้องเป็น Sponsor ที่ได้รับการอมุมัติแล้ว (Approved Work Sponsor)

 • ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพ ที่ได้รับการเสนอชื่อ

 • ต้องมีทักษะ คุณสมบัติเพียงพอกับอาชีพที่ได้เสนอชื่อ

 • ต้องมีประกันสุขภาพ

 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ

 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ

 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเสนอชื่อ วีซ่านี้ เช่น มีอาชีพที่เกียวข้อง

 • จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านภาษา

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (AUD) ระยะเวลาพำนักสูงสุด
วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa - Subclass 600) 190 3 / 6 / 12 เดือน
วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa - Subclass 500) 710 5 ปี
วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa - Subclass 462) 510 1 / 2* / 4* ปี
วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa - Subclass 482) 400 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 5 ปี (5 year long-term Standard Visitor visa) 771 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 10 ปี (10 year long-term Standard Visitor visa) N/A N/A

 ซึ่งหลัก ๆ แล้ววีซ่าประเภทนี้คุณจะต้องหานายจ้างให้ได้ก่อน จึงจะสามารถมีสิทธ์ยื่นได้ และคุณจะต้องผ่านเกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งวีซ่าผระเภทนี้สามารถยื่นได้ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และนอกประเทศออกเตรเลีย เหมาะกับคนที่เริ่มมีเส้นทางในการเข้ามาอยู่ และสามารถหาเส้นทางสำหรับการอยู่ที่ออสเตรเลีย และนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ วีซ่าต่าง ๆ การเตรียมเอกสารอาจมีความซับซ้อน และ Process ต่าง ๆ  หากคุณกำลังมองหาคนช่วยตรวจเอกสาร  เตรียมการต่าง ๆ สามารถปรึกษาเราได้ที่นี้

MESUB TRAVEL

รีวิวอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง

ต่อวีซ่า

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว ต่อวีซ่าทำงาน ไม่ยากอย่างที่คิด!

การต่อวีซ่า หรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อการทำงาน เรียนต่อ และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ทำยังไง? สำหรับการต่อวีซ่านั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน mesubtravel จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก วีซ่าชาวต่างชาติจึงตอบโจทย์หลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือใช้ชีวิตหลังเกษียณ  การขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทย บทความนี้จะอธิบายประเภทของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีแพลนจะมาอยู่ไทยไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว   ประเภทของวีซ่า วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทนี้อาจจะต้องใช้สำหรับบางประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน

MESUB TRAVEL

บริการวีซ่าออสเตรเลีย

สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า

วีซ่าท่องเที่ยวออส 2024

ใครที่อยากเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองอย่างเมลเบิร์น ซิดนีย์ การทำวีซ่าประเทศออสเตรเลียนั้น ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด โดยที่ประเทศออสเตรเลียจะเน้นการสมัคร และดำเนินการผ่านทางออนไลน์เป็นหลัก หรือ ใครที่สนใจเรียนทางด้านภาษา เรียนต่อระดับปริญญาต่าง ๆ ประเทศออสเตรเลียก็ตอบโจทย์ เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งเป็นประเทศที่หลาย ๆ คนสนใจในการเรียนคอร์สด้านภาษา โดยมีตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงขั้นสูง หรือ ระดับอุดมศึกษาทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก โดยออสเตรเลียมีสถานบันการสอนที่ยอดเยี่ยมทัดเทียมประเทศหลัก ๆ อย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือ อังกฤษ เช่นมหาวิทยาลัย The University of Melbourne  อับดับ 14 ของโลก พวกเราจะพาคุณมารู้จักเกี่ยวกับการทำวีซ่าออสเตรเลีย และการเตรียมตัวยื่นวีซ่าออสเตรเลียประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามจุดประสงค์ของคุณในการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย


     สำหรับการเริ่มต้นในการขอวีซ่า ให้ดูจุดประสงค์ในการเดินทาง เลือกประเภทวีซ่าที่จะดำเนินการขอ โดยลองดู 4 คำถามนี้ในการที่จะเลือกประเภทวีซ่าต่อไป ซึ่งควรพิจารณาเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะยื่นเพื่อขอวีซ่า และวีซ่าต้องได้รับการอนุมัติ (Approved) ตั้งแต่ก่อนเดินทางเท่านั้น

 • คุณเดินทางมาจากประเทศไหน
 • ทำไมคุณถึงอยากที่จะมาประเทศออสเตรเลีย
 • คุณจะมาอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนานเท่าไหร่
 • สถานการณ์ หรือ ทักษะส่วนตัวของคุณ

 

เมื่อรู้จุดประสงค์แล้วคุณก็จะสามารถรู้ได้ว่า คุณควรที่จะขอวีซ่าแบบไหน ประเภทอะไร เพราะ วีซ่าแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคุณที่ต้องการจะมาประเทศออสเตรเลีย รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการเตรียมเอกสารที่แตกต่างกันออกไป เช่น ต้องการมาเรียนภาษาระยะสั้น 1 เดือน มาท่องเที่ยวระยะสั้น ในประเทศออสเตรเลีย หรือติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือ เพื่อน ซึ่งอาศัยอยู่ไม่เกิน 3 เดือน ให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวออส (Visitor Subclass 600) หรือ ต้องการมาเรียนคอร์สภาษาระยะยาวโดยเป็นคอร์ส 6 เดือนขึ้นไป หรือ เรียน ปริญญาตรี โท ที่ออสเตรเลีย ก็จะสามารถขอ วีซ่านักเรียน (Student Visa Subclass 500) เป็นต้น

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

ทําวีซ่ากับเรา
MESUB TRAVEL

ดียังไง

ลดเวลา

 • ไม่ต้องรอคิว
 • ไม่ต้องเสียเวลาทําเอกสาร

ลดขั้นตอน

 • ไม่ต้องกรอกฟอร์มเอง
 • ไม่ต้องเขียนเอกสารเพิ่ม

เพิ่มโอกาสผ่าน

 • การันตี กว่า 10,000+ เคสสําเร็จ
 • ประสบการณ์เยอะ ผ่านมาทุกเคส

ขั้นตอน
การทำวีซ่ากับเรา

Rhoncus morbi et augue nec, in id ullamcorper at sit.

เตรียมเอกสาร

ส่งหนังสือเดินทางมายังเรา

Biometrics

รอรับผลวีซ่า

ประเภทของวีซ่า

หากแบ่งตามประเภทวีซ่าถือได้ว่ามีความหลากหลายมาก โดยขึ้นอยู่กับทั้งระยะเวลาที่จะไปอยู่ในประเทศออสเตรเลีบ จุดประสงค์ต่าง ๆ
โดยจะมี 4
 ประเภทหลักที่ได้รับความนิยม ได้แก่

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
 • ผลการเรียน
 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ออกไม่เกิน 1 เดือน) 
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) 
 • ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจให้แสดงหนังสือรับรองบริษัทที่คัด
  มาจาก DBD ไม่เกิน 3 เดือน หรือทะเบียนการค้า
 • Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
 • Bank Certificate ฉบับจริง อายุเอกสารไม่เกิน 10 วันก่อนยื่นเอกสาร นับจากวันนัดยื่นเอกสารย้อนหลัง

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่าง ๆ

วีซ่านี้เหมาะกับคนที่ต้องการมาพำนักออสเตรเลียระยะสั้น เพื่อท่องเที่ยว เรียนคอร์สระยะสั้น เยี่ยมญาติ หรือ หารือทางธุรกิจ ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้คุณสามารถที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งถ้าประสงค์จะอยู่นานกว่านี้ จะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่น

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa - Subclass 600)

วีซ่านี้เหมาะกับคนที่ต้องการมาพำนักออสเตรเลียระยะสั้น เพื่อท่องเที่ยว เรียนคอร์สระยะสั้น เยี่ยมญาติ หรือ หารือทางธุรกิจ ซึ่ง วีซ่าประเภทนี้คุณสามารถที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งถ้าประสงค์จะอยู่นานกว่านี้ จะต้องสมัครวีซ่าประเภทอื่น

โดยวีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa – Subclass 600) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • ท่องเที่ยว

 • เรียนคอร์สระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน

 • เยี่ยมครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก

 • ประชุมธุรกิจ

 • อบรมระยะสั้น

สิ่งที่ทำไม่ได้

 • ทำงาน

 • เรียนคอร์สเกินระยะเวลา 3 เดือน

 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

2. วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student visa - Subclass 500)

วีซ่าประเภทนี้เหมาะกับคนที่จะมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนภาษา 3 เดือนขึ้นไป ระดับมัธยมฯ หรือ เรียนคอร์สสายอาชีพ หรือ ระดับปริญญาขึ้นไป เพราะจะมีสิทธิ์ที่จะสามารถอยู่ได้ตามระยะคอร์สที่ลงสมัคร อีกทั้งยังสามารถขยายเวลาอยู่ต่อได้เมื่อจบคอร์สซึ่งจะ ขึ้นอยู่กับสาขาระดับวิชาที่ได้เข้าเรียนอีกด้วย

โดยวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa – Subclass 500) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 

 • สามารถลงคอร์สได้นานสูงสุด 5 ปี

 • สามารถเรียนตามคอร์สที่ได้ลงสมัครเอาไว้

 • สามารถทำงานได้ 48 ชั่วโมง ต่อสองสัปดาห์

 • สามารถเดินทางเข้าออกประเทศออสเตรเลียมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

 • สามารถพาแฟน ครอบครัว มาอยู่ในออสเตรเลีย และ สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดวีซ่า Guardian student visa Subclass 590

 • สามารถอยู่ต่อเพื่อเปลี่ยนวีซ่า และทำงานให้ตรงตามที่เรียนได้ด้วย สำหรับระดับวิชาชีพ และ ปริญญา (Temporary Graduate Visa Subclass 485)

สิ่งที่ทำไม่ได้

 

 • ทำงานเกิน 48 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์

 • พำนักอยู่เกินระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด (ในกรณีทำงานหลังเรียนจบต้องเปลี่ยนวีซ่า)

3. วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa - Subclass 462)

สำหรับวีซ่า Working Holiday นั้นเป็นวีซ่าที่เหมาะมากสำหรับอยากหาโอกาสมาทำงานที่ต่างประเทศ หาประสบการณ์ พร้อมท่องเที่ยว และทำงานไปด้วย  เพราะวีซ่า Working Holiday สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่จำกัดชั่วโมง และยังสามารถต่ออายุวีซ่า ได้สูงสุดถึง 3 ปีอีกด้วย ซึ่งคนไทยสามารถสมัครวีซ่า ประเภทนี้ ได้ปีละถึง 2,000 คนซึ่งก่อนจะสมัครวีซ่าประเภทนี้ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ และเอกสารจากกรมเด็ก และเยาวชนอีกด้วย

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมง

 • สามารถเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้

 • สามารถพำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ 1 ปี และ ต่ออายุวีซ่าได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี

 • สามารถลงเรียนได้สูงสุดถึง 4 เดือน

สิ่งที่ทำไม่ได้

 • ไม่สามารถทำงานได้เกิน 6 เดือน ต่อ 1 นายจ้าง

 • ไม่สามารถอยู่เกินกำหนดวีซ่าได้

4. วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa - Subclass 482)

วีซ่าทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นวีซ่าที่เหมาะสำหรับบุคคลที่เรียนจบด้านสายงานใดๆ และได้ทำงานในสายงานที่ตนนั้นได้เรียน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 2 ปี และต้องการมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนในเรื่องการเขียนเอกสารอนุญาตให้มาทำงานดังกล่าวได้ ซึ่งมีหลากหลายอาชีพด้วยกัน เช่น พยาบาล พ่อครัว ช่างไม้ นักบัญชี เป็นต้น

โดยวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa – Subclass 462) มีสิ่งที่ทำได้ ดังนี้

 

 • สามารถทำงานกับนายจ้างได้

 • มีระยะการอาศัยอยู่ทั้ง ระยะสั้น และระยะกลาง 

 • สำหรับระยะกลางนั้นสามารถขอการพำนักถาวรได้ (Permanent Resident)

 • สามารถเข้าออกประเทศออสเตรเลียเมื่อไหร่ก็ได้

เงื่อนไขของการได้มาซึ่งวีซ่านี้

 

 • นางจ้างเป็นคนยื่นขอวีซ่านี้ให้

 • จะต้องกรอกแบบสอบถามประเมินทักษะ ขึ้นอยู่กับ สัญชาติและอาชีพของผู้สมัครวีซ่า

 • นางจ้างของคุณต้องเป็น Sponsor ที่ได้รับการอมุมัติแล้ว (Approved Work Sponsor)

 • ต้องมีความตั้งใจจริงที่จะประกอบอาชีพ ที่ได้รับการเสนอชื่อ

 • ต้องมีทักษะ คุณสมบัติเพียงพอกับอาชีพที่ได้เสนอชื่อ

 • ต้องมีประกันสุขภาพ

 • ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของผลประโยชน์ด้านสาธารณสุขและการคืนสินค้าชนิดพิเศษ

 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ

 • ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเสนอชื่อ วีซ่านี้ เช่น มีอาชีพที่เกียวข้อง

 • จะต้องผ่านเกณฑ์ด้านภาษา

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (AUD) ระยะเวลาพำนักสูงสุด
วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa - Subclass 600) 190 3 / 6 / 12 เดือน
วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย (Student Visa - Subclass 500) 710 5 ปี
วีซ่าเพื่อท่องเที่ยวและทำงาน (Working Holiday Visa - Subclass 462) 510 1 / 2* / 4* ปี
วีซ่าทำงานทักษะ (Temporary Skill Shortage Visa - Subclass 482) 400 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 5 ปี (5 year long-term Standard Visitor visa) 771 6 เดือน/ครั้ง
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาว 10 ปี (10 year long-term Standard Visitor visa) N/A N/A

 ซึ่งหลัก ๆ แล้ววีซ่าประเภทนี้คุณจะต้องหานายจ้างให้ได้ก่อน จึงจะสามารถมีสิทธ์ยื่นได้ และคุณจะต้องผ่านเกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งวีซ่าผระเภทนี้สามารถยื่นได้ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และนอกประเทศออกเตรเลีย เหมาะกับคนที่เริ่มมีเส้นทางในการเข้ามาอยู่ และสามารถหาเส้นทางสำหรับการอยู่ที่ออสเตรเลีย และนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ วีซ่าต่าง ๆ การเตรียมเอกสารอาจมีความซับซ้อน และ Process ต่าง ๆ  หากคุณกำลังมองหาคนช่วยตรวจเอกสาร  เตรียมการต่าง ๆ สามารถปรึกษาเราได้ที่นี้

MESUB TRAVEL

รีวิวอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง