วีซ่ายุโรป

MESUB TRAVEL

บริการวีซ่าเชงเก้น​

(ยุโรป 27 ประเทศ)
สะดวก | รวดเร็ว | คุ้มค่า

เอกสารวีซ่าเชงเก้น

        ใครกำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวยุโรป หลาย ๆ ประเทศในคราวเดียว วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ตอบโจทย์! ไม่ว่าจะเป็นทริปยุโรปโดยเฉพาะ หรือ ใครทีไปอังกฤษด้วยวีซ่าอังกฤษอยู่แล้ว อยากจะบินจาก UK ไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรปด้วยSchengen visa

       สำหรับวีซ่าประเภทนี้ หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักในชื่อย่อกันว่าเชงเก้น เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระในกลุ่มประเทศเชงเก้น 27 ประเทศ และส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มประเทศ EU ได้แก่ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ไอซ์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย กรีซ แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน เยอรมัน สโลวัก สโลวีเนีย ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ โครเอเชีย เดนมาร์ก เชค ฮังการี เอสโตเนีย

โดยใช้วีซ่าใบเดียว ไม่ต้องขอวีซ่าแยกสำหรับแต่ละประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเที่ยวหลายๆ ประเทศในทริปเดียวกันสำหรับการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางเล่มธรรมดา ต้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือประเภทอื่นๆ ควรตรวจสอบเงื่อนไขกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง

     ดังนั้นแล้วใครมีแผนจะไปประเทศใดประเทศหนึ่ง ในลิสต์ด้านบนนี้ หรือ ไปทัวร์ยุโรปอย่างประเทศในฝันของหลาย ๆ คน สถานที่สุดโรแมนติกอย่าง หอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศส Venice ที่อิตาลี เมืองสวย ๆ อย่างสวิตเซอร์แลนด์ ไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ สัมผัสเมืองประวัติศาสตร์แห่งกรีซ ชมเมืองอย่างเยอรมัน  หรือ ใครที่จะไปเรียนต่ออย่างประเทศฝรั่งเศสที่มีทั้งสายธุรกิจ และสายเชฟ หรือฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษา ไปคุยธุรกิจ/Business trip หรือไปทำงาน แนะนำให้ลองดูในเรื่องประเภทของวีซ่าให้ดี โดยทาง Mesub Travel ได้สรุปเรื่องประเภทของวีซ่าเชงเก้นไว้ด้านล่าง

MESUB TRAVEL

รีวิวจากลูกค้า

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

ทําวีซ่ากับเรา
MESUB TRAVEL

ดียังไง

ลดเวลา

 • ไม่ต้องรอคิว
 • ไม่ต้องเสียเวลาทําเอกสาร

ลดขั้นตอน

 • ไม่ต้องกรอกฟอร์มเอง
 • ไม่ต้องเขียนเอกสารเพิ่ม

เพิ่มโอกาสผ่าน

 • การันตี กว่า 10,000+ เคสสําเร็จ
 • ประสบการณ์เยอะ ผ่านมาทุกเคส

ประเทศภายใต้วีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนการทำวีซ่ากับเรา

ลดขั้นตอน

Biometrics

ส่งหนังสือเดินทาง
มายังเรา

รอรับผลวีซ่า

ขอวีซ่าเชงเก้น

ประเภทของวีซ่า

สำหรับวีซ่าเชงเก้นนั้น มีหลายประเภท เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเดินทาง โดยหลัก ๆ จะมี 4 ประเภทที่ได้รับความนิยม

เอกสารที่ต้องเตรียม

มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือน

 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5×4.5 cm. จำนวน 2 ใบ
 • ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่าง ๆ

1. วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น (Schengen Short-Term Visa)

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนี้เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางผ่าน หรือ เที่ยวพักผ่อนอยู่ในดินแดนของกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศต่าง ๆ ที่วีซ่าเชงเก้นรองรับ และ เดินทางผ่านประเทศต่างๆ ในเขตประเทศเชงเก้นได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม แต่วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้นได้

ในการของวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

2. วีซ่าธุรกิจ (Schengen Business Visa)

             เป็นวีซ่าเชงเกนระยะสั้นประเภทหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเช้งเกนได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

สิ่งที่วีซ่าธุรกิจเชงเก้นสามารถทำได้

 

 • เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ
 • เจรจาธุรกิจ
 • พบปะลูกค้า หรือคู่ ค้าทางธุรกิจ
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ
 • ฝึกอบรม หรือ ศึกษาดูงานทางธุรกิจ

ในการของวีซ่าธุรกิจเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรที่ประเทศเชงเก้น
  • หนังสือเดินทางธุรกิจ
  • ใบรับรองการทำงาน

3. วีซ่านักเรียน (Schengen Study Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่ง ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อเรียนต่อในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยในเขตประเทศเชงเก้น โดยระยะยาวมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่หลักสูตรระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นนักเรียน ผู้สมัครจะต้องมี

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองผลการเรียนหรือหลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ
  • หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง หรือ ผู้สนับสนุน

4. วีซ่าทำงาน (Schengen Work Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อทำงาน หรือ ประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้น โดยสำหรับการทำงานในระยะยาวจะอยู่ทำงานได้ไม่เกิน 5 ปี และสำหรับหลักสูตร Training จะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นทำงาน ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากนายจ้างในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานทางอาชีพอื่นๆ
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (ผู้ใหญ่) 80
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 6-11 ปี) 40
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 0-5 ปี) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

        จะเห็นได้ว่าจะมีรายละเอียดของวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทั้งเงื่อนไขเอกสารที่ต้องเตรียมยื่น อีกทั้ง Process ในการยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังนั้นแล้วหากใครที่กำลังมองหาผู้ช่วย ตรวจเอกสาร ให้คำแนะนำต่าง ๆ ปรึกษาเราได้ที่นี้

MESUB TRAVEL

รีวิวอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง

ต่อวีซ่า

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว ต่อวีซ่าทำงาน ไม่ยากอย่างที่คิด!

การต่อวีซ่า หรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อการทำงาน เรียนต่อ และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ทำยังไง? สำหรับการต่อวีซ่านั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน mesubtravel จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก วีซ่าชาวต่างชาติจึงตอบโจทย์หลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือใช้ชีวิตหลังเกษียณ  การขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทย บทความนี้จะอธิบายประเภทของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีแพลนจะมาอยู่ไทยไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว   ประเภทของวีซ่า วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทนี้อาจจะต้องใช้สำหรับบางประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน

MESUB TRAVEL

บริการวีซ่าเชงเก้น​

(ยุโรป 27 ประเทศ)
สะดวก | รวดเร็ว | คุ้มค่า

วีซ่ายุโรป
เอกสารวีซ่าเชงเก้น

        ใครกำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวยุโรป หลาย ๆ ประเทศในคราวเดียว วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่ตอบโจทย์! ไม่ว่าจะเป็นทริปยุโรปโดยเฉพาะ หรือ ใครทีไปอังกฤษด้วยวีซ่าอังกฤษอยู่แล้ว อยากจะบินจาก UK ไปประเทศต่าง ๆ ในยุโรปด้วยSchengen visa

       สำหรับวีซ่าประเภทนี้ หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักในชื่อย่อกันว่าเชงเก้น เป็นวีซ่าประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกได้อย่างอิสระในกลุ่มประเทศเชงเก้น 27 ประเทศ และส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มประเทศ EU ได้แก่ ประเทศ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สเปน ไอซ์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย กรีซ แลตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิธัวเนีย ลักเซมเบอร์ก มอลตา นอร์เวย์ โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน เยอรมัน สโลวัก สโลวีเนีย ฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ โครเอเชีย เดนมาร์ก เชค ฮังการี เอสโตเนีย

โดยใช้วีซ่าใบเดียว ไม่ต้องขอวีซ่าแยกสำหรับแต่ละประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนเที่ยวหลายๆ ประเทศในทริปเดียวกันสำหรับการสมัครวีซ่าเชงเก้น

 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางเล่มธรรมดา ต้องขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือประเภทอื่นๆ ควรตรวจสอบเงื่อนไขกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศปลายทาง

     ดังนั้นแล้วใครมีแผนจะไปประเทศใดประเทศหนึ่ง ในลิสต์ด้านบนนี้ หรือ ไปทัวร์ยุโรปอย่างประเทศในฝันของหลาย ๆ คน สถานที่สุดโรแมนติกอย่าง หอไอเฟลที่ประเทศฝรั่งเศส Venice ที่อิตาลี เมืองสวย ๆ อย่างสวิตเซอร์แลนด์ ไปดูแสงเหนือที่นอร์เวย์ สัมผัสเมืองประวัติศาสตร์แห่งกรีซ ชมเมืองอย่างเยอรมัน  หรือ ใครที่จะไปเรียนต่ออย่างประเทศฝรั่งเศสที่มีทั้งสายธุรกิจ และสายเชฟ หรือฟินแลนด์ ประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษา ไปคุยธุรกิจ/Business trip หรือไปทำงาน แนะนำให้ลองดูในเรื่องประเภทของวีซ่าให้ดี โดยทาง Mesub Travel ได้สรุปเรื่องประเภทของวีซ่าเชงเก้นไว้ด้านล่าง

MESUB TRAVEL

รีวิวจากลูกค้า

รู้จักเจ้านี้มานานแล้วค่ะ ใช้บริการวีซ่าประจำ ทุกประเทศที่ไปเลย ดูแลดีมาก

John De marli

ทําวีซ่ากับเรา
MESUB TRAVEL

ดียังไง

ลดเวลา

 • ไม่ต้องรอคิว
 • ไม่ต้องเสียเวลาทําเอกสาร

ลดขั้นตอน

 • ไม่ต้องกรอกฟอร์มเอง
 • ไม่ต้องเขียนเอกสารเพิ่ม

เพิ่มโอกาสผ่าน

 • การันตี กว่า 10,000+ เคสสําเร็จ
 • ประสบการณ์เยอะ ผ่านมาทุกเคส

ประเทศภายใต้
วีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนการทำวีซ่า
กับเรา

เตรียมเอกสาร

ส่งหนังสือเดินทาง มายังเรา

Biometrics

รอรับผลวีซ่า

ประเภทของวีซ่า

สำหรับวีซ่าเชงเก้นนั้น มีหลายประเภท เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเดินทาง โดยหลัก ๆ จะมี 4 ประเภทที่ได้รับความนิยม

เอกสารที่ต้องเตรียม

มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6 เดือน

 • บัตรประชาชน 
 • ทะเบียนบ้าน 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล 
 • ทะเบียนสมรส ใบหย่า
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5×4.5 cm. จำนวน 2 ใบ
 • ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
วีซ่านักเรียนอเมริกา

รายละเอียด และค่าใช้จ่ายวีซ่าประเภทต่าง ๆ

1. วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น (Schengen Short-Term Visa)

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวนี้เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางผ่าน หรือ เที่ยวพักผ่อนอยู่ในดินแดนของกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศต่าง ๆ ที่วีซ่าเชงเก้นรองรับ และ เดินทางผ่านประเทศต่างๆ ในเขตประเทศเชงเก้นได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติม แต่วีซ่าประเภทนี้จะไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้นได้

ในการของวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างที่อยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง

2. วีซ่าธุรกิจ (Schengen Business Visa)

             เป็นวีซ่าเชงเกนระยะสั้นประเภทหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเช้งเกนได้ โดยอาศัยอยู่ในเขตประเทศเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วันโดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น

สิ่งที่วีซ่าธุรกิจเชงเก้นสามารถทำได้

 

 • เข้าร่วมการประชุมทางธุรกิจ
 • เจรจาธุรกิจ
 • พบปะลูกค้า หรือคู่ ค้าทางธุรกิจ
 • เข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ นิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ
 • ฝึกอบรม หรือ ศึกษาดูงานทางธุรกิจ

ในการของวีซ่าธุรกิจเชงเก้น ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรที่ประเทศเชงเก้น
  • หนังสือเดินทางธุรกิจ
  • ใบรับรองการทำงาน

3. วีซ่านักเรียน (Schengen Study Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่ง ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อเรียนต่อในสถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยในเขตประเทศเชงเก้น โดยระยะยาวมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่เกิน 5 ปี ในขณะที่หลักสูตรระยะสั้นมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นนักเรียน ผู้สมัครจะต้องมี

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเก้น
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับ หรือ การเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองผลการเรียนหรือหลักฐานทางการศึกษาอื่น ๆ
  • หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครอง หรือ ผู้สนับสนุน

4. วีซ่าทำงาน (Schengen Work Visa)

       เป็นวีซ่าเชงเก้นระยะยาวประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้เพื่อทำงาน หรือ ประกอบอาชีพในเขตประเทศเชงเก้น โดยสำหรับการทำงานในระยะยาวจะอยู่ทำงานได้ไม่เกิน 5 ปี และสำหรับหลักสูตร Training จะมีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

ในการของวีซ่าเชงเก้นทำงาน ผู้สมัครจะต้องมี

 • มีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากเขตประเทศเชงเกน
 • มีหลักฐานยืนยันการจองที่พัก
 • มีหลักฐานยืนยันการเดินทางกลับหรือการเดินทางไปยังประเทศอื่น
 • มีหลักฐานทางการเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในเขตประเทศเชงเก้น
 • มีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ซึ่งได้แก่
  • จดหมายตอบรับจากนายจ้างในเขตประเทศเชงเก้น
  • ใบรับรองการทำงานหรือหลักฐานทางอาชีพอื่นๆ
ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียม (ยูโร)
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (ผู้ใหญ่) 80
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 6-11 ปี) 40
วีซ่าท่องเที่ยว / ธุรกิจ (เด็กอายุ 0-5 ปี) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

        จะเห็นได้ว่าจะมีรายละเอียดของวีซ่าประเภทต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทั้งเงื่อนไขเอกสารที่ต้องเตรียมยื่น อีกทั้ง Process ในการยื่นเอกสารต่าง ๆ ดังนั้นแล้วหากใครที่กำลังมองหาผู้ช่วย ตรวจเอกสาร ให้คำแนะนำต่าง ๆ ปรึกษาเราได้ที่นี้

MESUB TRAVEL

รีวิวอื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง