วีซ่าเชงเก้น คืออะไร? ฉบับอัพเดทล่าสุด!

 

อยากไปเที่ยวยุโรป ! ก็ต้องรู้จักกับ “ วีซ่าเชงเก้น ” กันซะก่อน ว่าวีซ่านี้มีความพิเศษขนาดไหน ซึ่งวันนี้ทีมงานมีทรัพย์จะมาเล่าให้ฟังค่ะ

 

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าที่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าและออกโซนเชงเก้น (พื้นที่ในยุโรป 27 ประเทศ) ได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งวีซ่า-เชงเก้นจะออกให้เพื่ออนุญาตนักท่องเที่ยวและนักเดินทางระยะสั้นอื่น ๆ เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน ซึ่งการตกลงร่วมกันในครั้งนี้ได้มีขึ้นครั้งแรกที่เมืองเชงเก้น ประเทศลักเซมเบิร์ก จึงเป็นที่มาของชื่อวีซ่า-เชงเก้นนั่นเอง

 

รัฐบาลเชงเก้น ประกอบด้วย 

 1. เนเธอร์แลนด์
 2. เบลเยี่ยม
 3. สเปน
 4. ไอซ์แลนด์
 5. อิตาลี
 6. ออสเตรีย
 7. กรีซ
 8. แลตเวีย
 9. ลิกเตนสไตน์
 10. ลิธัวเนีย
 11. ลักเซมเบอร์ก
 12. มอลตา
 13. นอร์เวย์
 14. โปรตุเกส
 15. โปแลนด์
 16. ฝรั่งเศส
 17. สวีเดน
 18. เยอรมัน
 19. สโลวัก
 20. สโลวีเนีย
 21. ฟินแลนด์
 22. สวิตเซอร์แลนด์
 23. โครเอเชีย
 24. เดนมาร์ก
 25. เชค
 26. ฮังการี
 27. เอสโตเนีย 

 

ดังนั้น หากได้รับวีซ่า-เชงเก้นจากหนึ่งประเทศ ผู้เดินทางจะได้สิทธิ์ในการเดินทางเข้า “ทุกประเทศในเขตเชงเก้น” ซึ่งในการยื่นขอวีซ่านั้น จะต้องยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก หรือให้ยื่นขอวีซ่าจากประเทศที่วางแผนจะเดินทางเข้าไปเป็นประเทศแรก 

 

หมายเหตุ: สหราชอาณาจักร (อังกฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ) และประเทศไอร์แลนด์ ไม่อยู่ในเขตเชงเก้น

 

ซึ่งปัจจัยในการอนุมัติวีซ่า จะประกอบไปด้วย แผนการเดินทางออกจากพื้นที่ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ และ หลักฐานที่แสดงถึงกำลังทรัพย์ที่เพียงพอในการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนระยะสั้นในโซนเชงเก้น นั่นเองค่ะ บอกเลยว่า แฮปปี้สุดๆ ถ้าได้วีซ่า-เชงเก้นมาครอบครอง! จะไปเที่ยวกี่ประเทศก็ไม่หวั่น แต่วีธีการสมัคร ก็ไม่หมูนะคะ ไว้เดี๋ยวทีมงานมีทรัพย์จะมาแชร์เรื่องราวให้ฟังเพิ่มกันอีกค่ะ

 

Source1

Source2

Source3

Source4

 

วิธีการขอวีซ่าเชงเก้น ให้ผ่าน!

 

วันนี้ทีมงานมีทรัพย์จะมาแชร์วิธีการได้วีซ่า-เชงเก้นง่ายๆ เข้า-ออก 27 ประเทศในยุโรปแบบสบายๆ แค่ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้!

 

 

1.วางแผนการเดินทางให้ครอบคลุม

 

A.แนะนำว่าให้ทุกคนวางแผนการเดินทางในแต่ละประเทศในเขตเชงเก้นให้ชัดเจน ว่าจะเดินทางเข้ากี่ประเทศ อยู่ประเทศใดนานที่สุด หรือจะเข้าประเทศใดเป็นประเทศแรก เพราะนั่นหมายถึงประเทศที่ทุกคนจะต้องนำเอกสารไปยื่นขอวีซ่า-เชงเก้นนั่นเองค่ะ

 

B.กรณีที่ 1: เดินทางเข้าเพียง 1 ประเทศ ในเขตเชงเก้น ให้ขอวีซ่าจากประเทศนั้นได้เลย

 

C.กรณีที่ 2: เดินทางเข้าหลายประเทศ โดยมีประเทศที่อยู่นานที่สุด ให้ขอวีซ่าจากประเทศที่อยู่นานที่สุด เช่น หากเที่ยวฮังการี 4 วัน ฟินแลนด์ด์ 4 วัน แล้วสุดท้ายที่สเปน 5 วัน ต้องยื่นขอวีซ่า-เชงเก้นที่สถานทูตสเปน

 

D.กรณีที่ 3: เดินทางเข้าหลายประเทศ โดยแต่ละประเทศใช้เวลาพอกัน ให้ขอวีซ่าจากประเทศแรกที่เดินทางเข้าค่ะ เช่น หากเที่ยวฮังการี 4 วัน ฟินแลนด์ด์ 4 วัน แล้วสุดท้ายที่สเปน 4 วัน ต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตฮังการี

 

2.ทำความรู้จักสถานที่ทำวีซ่า

 

A. เนื่องจากประเทศในเขตเชงเก้นนั้นมีมากถึง 27 ประเทศ และในแต่ละประเทศจะมีเงื่อนไขการขอวีซ่าที่ต่างกัน โดยบางประเทศจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ เลย หรือบางประเทศอาจจะต้องขอผ่านศูนย์วีซ่าที่ถูกจัดตั้งขึ้น รายละเอียดดังนี้ค่ะ

 

B. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global

 

 • วีซ่าออสเตรีย
 • วีซ่าเบลเยี่ยม
 • วีซ่าสาธารณรัฐเช็ก
 • วีซ่าเดนมาร์ก
 • วีซ่าเอสโตเนีย (สถานทูตฟินแลนด์เป็นตัวแทน)
 • วีซ่าฟินแลนด์
 • วีซ่าเยอรมัน
 • วีซ่าไอซ์แลนด์ (สถานทูตเดนมาร์กเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าอิตาลี
 • วีซ่าลิคเทนสไตน์ (สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์เป็นตัวแทน)
 • วีซ่ามอลต้า (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าเนเธอร์แลนด์
 • วีซ่านอร์เวย์
 • วีซ่าสโลวีเนีย (สถานทูตออสเตรียเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าสวีเดน
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 

C.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact

 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าโปรตุเกส

 

D.ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International

 • วีซ่าสเปน

 

E.ยื่นโดยตรงที่สถานทูต

 • วีซ่ากรีซ
 • วีซ่าฮังการี
 • วีซ่าลัตเวีย (สถานทูตฮังการีเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าลิทัวเนีย (สถานทูตเยอรมันเป็นตัวแทน)
 • วีซ่าลักเซ็มเบิร์ก
 • วีซ่าโปแลนด์
 • วีซ่าสโลวาเกีย

 

3.เตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

A.โดยหลักแล้ว เอกสารที่ต้องใช้ จะประกอบไปด้วย เอกสารส่วนตัวเพื่อแสดงตน และเอกสารที่ต้องทำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการขอวีซ่าค่ะ ตัวอย่างของเอกสารส่วนตัวจะมี บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย เป็นต้น และเอกสารที่เอกสารที่ต้องทำเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขอวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับประเทศของวีซ่าที่ยื่น ดังนั้นทีมงานมีทรัพย์แนะนำให้ศึกษารายละเอียดเอกสารจากสถานทูต หรือ ศูนย์วีซ่าของประเทศนั้นๆให้ดีค่ะ

B.ซึ่งสำหรับวีซ่า-เชงเก้น อาจจะให้นำ้หนักกับ แผนการเดินทางออก ก่อนวีซ่าจะหมดอายุ กับหลักฐานแสดงกำลังทรัพย์ในการท่องเที่ยวค่ะ

 

4.กะเวลาสมัครวีซ่าให้ดี พร้อมทำนัดออนไลน์

A.ทุกคนสามารถขอวีซ่าล่วงหน้าได้นานถึง 6 เดือน ก่อนการเดินทาง หรือ ช้าสุดคือ 15 วันก่อนการเดินทาง เพราะทางสถานทูตหรือศูนย์วีซ่าจะจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าดังกล่าวค่ะ ทีมงานมีทรัพย์แนะนำว่าให้กะเวลาดีๆเลยค่ะ เพื่อทำนัดออนไลน์ในการยื่นเอกสาร

 

5.เดินทางไปทำ Biometrics

A.สำหรับวีซ่า-เชงเก้นแล้ว ผู้เดินทางจะต้องเดินทางไปที่สถานทูตหรือศูนย์วีซ่าด้วยตนเอง เพื่อไปยื่นเอกสารและทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ค่ะ

 

6.รอรับผลวีซ่าเชงเก้น

A.ระยะเวลาในการพิจารณาผลวีซ่า-เชงเก้น โดยส่วนมากแล้วจะใช้เวลาประมาณ 15-45 วัน แล้วแต่กรณีค่ะ และเมื่อได้รับผลผ่านวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะได้รับเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ในหนังสือเดินทาง เพื่อทำการแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนั้นๆ ค่ะ

 

ใครบอกว่าวีซ่าเชงเก้นทำยาก.. บอกเลยว่าไม่จริง! เพียงแค่รู้ทริคในการสมัครเล็กๆ น้อยๆ เท่านี้ก็หายห่วงได้เลย ยังไงไว้เดี๋ยวทีมงานมีทรัพย์หาสาระดีๆ มาให้เล่าทุกคนอีกนะคะ 

 

Source1

Source2

 

 

 

วีซ่า เชงเก้น เอกสารที่ต้องใช้ ?

 

ท่านใดที่กำลังจะขอวีซ่า-เชงเก้นแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง วันนี้ทีมงานมีทรัพย์รวมลิสต์เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า-เชงเก้น มาฝากทุกท่านค่ะ เตรียมสมุดปากกาให้พร้อมแล้วมาจดกันได้เลยค่ะ 

 

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อทูลครบถ้วนพร้อมลงชื่อ หากเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองจะต้องลงชื่อทั้งบิดาและมารดานะคะ 

2.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือเกินสามเดือนนับจากวันที่เดินทาง ที่มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 2ชุด 

3.แบบฟอร์มข้อมูลข้อกฎหมายที่ต้องทราบ พร้อมลงชื่อ 

4.รูปถ่านแบบไบโอเมตริก 2 ใบ ขนาด 3.5 ซมx 4.5 ซม 

 • พื้นหลังสีขาว
 • ถ่ายไม่เกิน6เดือน 

 

5.หนังสือการเปลี่ยนชื่นนามสกุล(ถ้ามี) 

6.ใบจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาใบและขากลับ

7.แผนการเดินทางโดยละเอียด หากท่านมีแผนจะเดินทางหลายประเทศจะต้องระบุยาภาหนะที่ใช้ภายในทริปการเดินทางนี้ให้ชัดเจน 

8.ใบจองที่พัก/โรงแรม

9.จดหมายจากบริษัทนำเที่ยวที่มีรายละเอียดการเดินทางที่ชัดเจนและรายชื่อของสมาชิกครบถ้วน

10.หลักฐานการจ้างงาน

 • หนังสือรับรองการทำงานที่ออกโดยบริษัท 
 • ใบอนุญาติประกอบธุรกิจ
 • กรณีนักศึกษา ใช้ใบรับรอ
 • การเป็นนักศึกษาที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 

 

11.หลังฐานทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้เดินทางจะต้องยื่นทุกคนนะคะ โดยระบุบรายละเอียดดังนี้ 

 • ยอดเงินฝากธนาคาร แสดงรายการเดดินบัญชี อย่างน้อย 3 เดือน หรือสามารถยื่นสำเนาอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) ร่วมด้วยได้เช่นกันค่ะ 

 

12.ประกันการเดินทาง ความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000.- เหรียญยูโรนะคะ 

 

 

คำแนะนำในการเรียนเอกสาร สามารถเรียนเอกสารตามนี้เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง

2 แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

3.จดหมายเชิญ

4.ใบจองเที่ยวบิน

5.หลังฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำกงานหรือการเป็นนักศึกษา,หลักฐานทางการเงิน 

6.หลังฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

 

เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยื่นขอวีซ่า เชงเก้นได้แล้วค่ะ แต่ถ้าหากยังคงกังวลเรื่องรายละเอียดอื่นๆสามารถปรึกษาเราได้ที่ MESUB Visa&Travel เรามีบริการรับยื่นวีซ่า เชงเก้น ให้บริการเตรียมเอกสารพร้อมยื่นขอวีซ่าให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MESUB Visa&Travel ค่ะ 

 

 

ทำไมถึงถูกปฏิเสธวีซ่า?

บทความที่เกี่ยวข้อง

วีซ่า

ขอวีซ่าเช้งเก้นอย่างไร เช็คลิสต์ให้พร้อมก่อนยื่นเอกสาร

26 ประเทศขอวีซ่าเชงเก้นได้  เช็กลิสต์ให้พร้อมก่อนขอวีซ่าเชงเก้นในปี 2024 วีซ่าเช้งเก้น (Schengen Visa) คืออะไร? อย่างแรกเลยเราต้องมาเริ่มรู้จักกันก่อนว่า “เชงเก้น (Schengen)” คืออะไร คำว่า “เช้งเก้น (Schengen)” มีที่มาจาก “ความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement)” ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศในทวีปยุโรป ที่อนุญาตให้สมาชิกในกลุ่ม(ปัจจุบันมี 26 ประเทศ)สามารถเดินทางเข้าออกในประเทศที่เป็นภาคีข้อตกลง (เขตเชงเกน) ได้โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง

ต่อวีซ่า

ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว ต่อวีซ่าทำงาน ไม่ยากอย่างที่คิด!

การต่อวีซ่า หรือขอเปลี่ยนประเภท VISA เพื่อการทำงาน เรียนต่อ และขออยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ทำยังไง? สำหรับการต่อวีซ่านั้น ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเมืองไทยมักจะติดใจอยากอยู่เที่ยวต่อ เพราะถูกใจสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม ความเป็นมิตรของคนไทย อาหารไทยอร่อยมีเอกลักษณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมาย ฯลฯ ซึ่งการให้เวลาเที่ยวในเมืองไทยเพียง 60 วัน อาจจะไม่พอสำหรับบางคน mesubtravel จึงขอแนะนำการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อให้อยู่เที่ยวต่อได้อีก 30 วัน ขยายความสุขให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะอยู่ต่อโดยเฉพาะค่ะ

วีซ่าชาวต่างชาติ

  ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลก วีซ่าชาวต่างชาติจึงตอบโจทย์หลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่เพื่อท่องเที่ยว ทำงาน เรียนต่อ หรือใช้ชีวิตหลังเกษียณ  การขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทย บทความนี้จะอธิบายประเภทของวีซ่า เอกสารที่ต้องใช้ และขั้นตอนการขอวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีแพลนจะมาอยู่ไทยไม่ว่าจะระยะสั้น หรือ ระยะยาว   ประเภทของวีซ่า วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่ไทยมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ดังนี้ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) วีซ่าประเภทนี้อาจจะต้องใช้สำหรับบางประเทศ โดยเหมาะสำหรับผู้ที่มาเที่ยวไทยระยะสั้นไม่เกิน

รับทำวีซ่าชาวจีน

หากใครมีเพื่อเป็นชาวจีนที่อยากอยู่ต่อในประเทศไทย และกำลังมองหาที่รับทำวีซ่าชาวจีนกันบ้าง! อย่างที่รู้กันว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงชาวจีน และ หลาย ๆ ท่านอาจจะอยากทราบถึงขั้นตอน และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการขอวีซ่าเพื่ออยู่ต่อหลังจากท่องเที่ยว จากที่ปกติจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน บทความนี้จะช่วยให้คำแนะนำ และติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ เพื่อเป็นแนวทางในการขอวีซ่าสำหรับชาวจีน (点击从中文翻译成泰语) รับทำวีซ่าชาวจีนเพื่ออยู่ต่อในกรณีต่าง ๆ 1.การขอวีซ่าอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยว ในกรณีอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่น ๆ หรือ มีกรณีจำเป็น ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เช่นไม่สบาย

วีซ่าเกาหลีใต้ กับ ตม เกาหลีใต้

การเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้ สำหรับคนไทยนั้นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเกาหลีใต้สำหรับท่องเที่ยว แต่จำเป็นที่จะต้องขอ K-ETA แต่ก็ยังมีบางกรณีที่คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง เช่น เดินทางไปเรียนต่อ ไปทำงานชั่วคราว หรือ ระยะยาว บทความนี้เลยเป็นการมาแนะนำเพื่อน ๆ นักเดินทางชาวไทยที่อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเกาหลีใต้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ K-ETA คืออะไร ทำไมต้องขอ ขอยากไหม หรือ วีซ่าเกาหลีใต้มีกี่ประเภท   ประเภทของวีซ่าเกาหลีใต้ วีซ่าเกาหลีใต้มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ประเภทวีซ่านิยมสำหรับคนไทย วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าประเทศ 10 ประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวสูงสุด

วีซ่าประเทศ 10 ประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวสูงสุด วีซ่าประเทศ เคยสงสัยกันไหมว่ามีประเทศที่คนไทยนิยมไปเที่ยวสูงสุดประเทศไหนกันบ้าง อย่างที่ทุกคนจะเห็นได้ว่าเทรนด์การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเอง และยังมีบางประเทศที่ใช้วีซ่า และไม่ใช่วีซ่า ซึ่งประเทศยอดฮิตที่คนไทยนิยมไปกันก็จะมีทั้งญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโตเกียว หรือ โอซาก้าเอง หรือ เกาหลีใต้ที่ในช่วงหลังมาต้องมีการขอ K-ETA ผ่านทาง website ก่อนเข้าประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งคล้าย ๆ กับการขอวีซ่า และประเทศที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่นักอย่างสิงคโปร์ ซึ่งคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว